Als je bedenkt dat de wereld ruim 244 miljoen migranten telt, zijn dat even zoveel verhalen. Verhalen van mensen die hun geboorteland hebben verlaten om zich in een ander land te vestigen. Daarbij verliezen ze hun roots niet uit het oog. Veel migranten dragen zelfs concreet bij aan de situatie in hun thuisland. Ze sturen geld naar familie, zetten hun netwerken in en benutten hun know-how voor ontwikkeling.

Het verlangen om bij te dragen is vaak groot. Soms zo groot dat migranten projecten opzetten in hun geboorteland. Kleinschalige, concrete projecten die een verschil maken in de levens van mensen in armoede. Met lokale bewoners slaan ze de handen ineen voor allerlei goede doelen. Voor beter onderwijs bijvoorbeeld, schoon drinkwater en toegang tot medische zorg.

Dat verlangen om iets te doen, leeft ook bij Amar, Saïda en Gyzlene.

Initiatiefnemer van de documentaire, Marjolein Veldman, vertelt:

‘Ik ontmoette hen een paar jaar terug en zag van dichtbij hoe zij veel tijd en energie steken in concrete projecten. Ieder met een eigen verhaal. Telkens als ik met hen spreek, verwonder ik mij over de manier waarop zij verbindingen maken tussen Nederland en Marokko. Hun verhalen laten zien dat het heel goed mogelijk is, en zelfs een verrijking, om vertrouwd en verknocht te zijn met meerdere culturele contexten tegelijkertijd. En dat niet alleen. De verhalen van Amar, Saïda en Gyzlene staan symbool voor het verlangen van veel andere Nederlanders met roots ergens anders om iets te betekenen voor het land van herkomst. Maar wie is daarmee bekend? Zo ontstond het idee voor deze documentaire: hun verhalen zijn het waard verteld te worden! Ze bieden een blik op migratie die verbreedt en verruimt. Dat is precies waar ik met deze docu graag een bijdrage aan lever: aan een meer evenwichtige beeldvorming over migratie.