Met Movie & Debate wil de Internationale Organisatie voor Migratie Nederland door middel van films een gesprek voeren over verschillende aspecten van migratie. Op woensdag 3 mei a.s. wordt daartoe ‘Als ik daar ben’ vertoond, gevolgd door diverse korte talkshows. De filmvertoning vindt plaats op een mooie ontmoetingsplek in Den Haag: het Humanity House. Je bent welkom!

Kracht van diaspora projecten staat centraal

IOM Nederland wil tijdens deze tweede Movie & Debate de kracht van diaspora projecten centraal stellen. ‘Een positief aspect van migratie dat vaak onderbelicht blijft’, aldus IOM Nederland. ‘Mensen die ooit hun thuisland hebben verlaten gebruiken vaak hun kennis en ervaring om de groei en ontwikkeling van hun land van herkomst te stimuleren.’ Dit was aanleiding voor IOM om het project Connecting Diaspora for Development op te zetten. Maar wat zijn de benodigde condities voor succesvolle diaspora ontwikkelingsprojecten?

Waar lopen diaspora experts vaak tegen aan?

En: hoe kunnen zij het best ondersteund worden?

Op 3 mei wordt hierover na de filmvertoning met verschillende experts gediscussieerd o.l.v. moderator Georgina Kwakye.

Je kunt je aanmelden via deze link. Je bent van harte welkom!

Inloop: 16:30 | Start programma: 17:00 | Einde: 18:30 – Adres: Prinsegracht 8.

Geef een reactie