Als je afgaat op de beeldvorming in de media en de verschuivingen in het politieke landschap, lijkt het dat de weerstand tegen migranten in Nederland toeneemt. Maar de cijfers bieden een genuanceerder beeld, blijkt uit een diepgaand onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau dat 15 december is gepubliceerd.

Houding ten opzichte van migranten niet negatiever.

Het percentage autochtone Nederlanders dat vindt dat er te veel mensen van een andere nationaliteit in Nederland wonen, is sinds de millenniumwisseling gestaag gedaald, blijkt uit het onderzoek van het SCP. “Een groot deel (70%) – hoewel wat minder dan in 2006 – vindt dat het goed is dat een samenleving bestaat uit verschillende culturen. Hoewel het maatschappelijk debat soms anders doet vermoeden, streven autochtone Nederlanders niet naar meer sociale afstand tot migranten (maar ook niet naar minder), en worden houdingen ten opzichte van migranten niet negatiever.”

Nederlanders met migratieachtergrond voelen zich steeds minder thuis

Tegelijkertijd blijkt uit de cijfers dat de somberheid van migranten over het maatschappelijke klimaat is toegenomen: van de Turkse, Marokkaanse en Antilliaanse Nederlanders voelt slechts 60% zich thuis en dit aandeel is de laatste 10 jaar afgenomen.

In dit blog van World’s Best News over het SCP rapport wordt verwezen naar gastanalist Robin Fransman die met een artikel reageerde op het rapport. Hij vraagt zich af hoe het komt dat Nederlanders met een migratieachtergrond zich minder thuis zijn gaan voelen en schrijft: “Zou het kunnen komen omdat wij het debat over integratie zijn gaan voeren louter op basis van individuen en plekken waar de integratie niet goed gaat?” Fransman vervolgt:

Moeten we niet ook af en toe aandacht hebben voor de honderdduizenden mensen met wie het wel goed gaat? Zou dat niet beter zijn voor de integratie? Zou dat niet een beter voorbeeld zijn voor hen met wie het niet goed gaat, voor hen die niet willen deugen? Is dat niet de norm die we willen stellen?

Integratie, zo besluit Fransman, is ‘elkaar aanspreken op fouten maar integratie is ook elkaar waarderen voor het goede.’ Mooi als dat wat vaker ter harte wordt genomen in de gesprekken met elkaar en in de berichtgeving over integratie in de media.

Geef een reactie